δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMicrowave vacuum drying kinetics of some fruits (EN)

Tsami, E (EN)
Kiranoudis, CT (EN)
Maroulis, ZB (EN)

N/A (EN)

Microwave vacuum drying kinetics of three fruits (namely, apple, kiwi and pear) were studied by introducing an one-parameter empirical mass transfer model, involving a characteristic parameter (drying constant), as a function of process variables. The model was tested with data produced in a microwave oven equipped with vacuum apparatus, using non-linear regression analysis. The investigation involved a wide range of microwave power and vacuum pressure levels. The parameters of the model considered were found to be greatly affected by the microwave power level while vacuum pressure affected slightly the process. (EN)

journalArticle

Pear (EN)
Pressure effects (EN)
Microwave vacuum drying (EN)
Microwave ovens (EN)
Microwave drying (EN)
Regression analysis (EN)
Empirical drying models (EN)
mass transfer (EN)
Mass transfer (EN)
Fruits (EN)
Drying constant (EN)
Apple (EN)
Kiwi (EN)
drying (EN)
Reaction kinetics (EN)
Mathematical models (EN)
model (EN)
Vacuum applications (EN)
Drying (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Drying Technology (EN)

1997


MARCEL DEKKER INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.