Επιλογή και Χρήση Υλικών σε Σχολικές Μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιλογή και Χρήση Υλικών σε Σχολικές Μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον. (EL)

Σπυρέλλης, Νικόλαος (EL)
Ζεπάτου, Βασιλική (EL)

ntua (EL)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η θεωρητική βάση, το περιεχόμενο και το μεθοδολογικό πλαίσιο πανελλαδικής έρευνας σε 170 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το σχολικό χώρο, την αειφόρο κατασκευή και την επιλογή και χρήση υλικών με στόχο σχολικές μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Επίσης παρουσιάζονται ορισμένα πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας που προέκυψαν από τις αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις των Διευθυντών των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων, ως μελέτη περίπτωσης. (EL)

full paper
conferenceItem

αειφόρος κατασκευή (EL)
αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις διευθυντών σχολείων (EL)
ποιότητα κατασκευής και δομικά υλικά σχολείων (EL)
σχολεία (EL)


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών & Στοιχείων - Έκθεση (EL)

Ελληνική γλώσσα

2008-05-21


Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.