Επανάχρηση υλικών

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Επανάχρηση υλικών (EL)

Παπαϊωάννου, Ελένη (EL)
Papaioannou, Eleni (EN)

N/A (EN)

Lecture

Επανάχρηση (EN)
Sustainable architecture (EN)
Επανάκτηση (EN)
Reuse (EN)
Recycle (EN)
Reclaim (EN)
Materials (EN)
Αποσυναρμολόγηση (EN)
Υλικά (EN)
Ανακύκλωση (EN)
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική (EN)
Disassembly (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.