Επιρροή και Εμπιστοσύνη στα Κοινωνικά Δίκτυα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επιρροή και Εμπιστοσύνη στα Κοινωνικά Δίκτυα (EL)

Βουτσκόγλου, Ειρήνη

Οι ορισμοί του Influencer ποικίλουν χωρίς να διαφέρουν ιδιαίτερα. Influential ή Influencer είναι αυτός που μπορεί να μας επηρεάσει, κι είναι ήδη αρκετά τα εργαλεία που αναλαμβάνουν την απόδειξη ενός τέτοιου χαρακτηρισμού. Εμπιστοσύνη είναι ένα ειδικό επίπεδο υποκειμενικής πιθανότητας κατά το οποίο ένα αρχικό σύστημα θα εκτελέσει μία συγκεκριμένη ενέργεια πριν μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτή την ενέργεια και σε ένα πλαίσιο όπου επηρεάζεται η δική μας δραστηριότητα. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Influence, social networks (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2012-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 8, No 1 (2012); 164-173 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 8, No 1 (2012); 164-173 (EN)

Copyright (c) 2020 Ειρήνη Βουτσκόγλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)