Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Γενετικός κώδικας - κρυπτογράφια (EN)

Νικολάου, Αλέξανδρος
Ζήκος, Ιωάννη
Δροσσάς, Ιωάννης
Γρηγοριάδου, Κυριακή

ομάδα μας δημιούργησε μια εφαρμογή που κωδικοποιεί και αποκωδικοποιεί μηνύματα συνδυάζοντας δεδομένα της Βιολογίας και της Πληροφορικής. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα κρυπτογράφησης, βασισμένο στον γενετικό κώδικα. Αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κρυπτογράφησης με βάση τον γενετικό κώδικα. Πώς θα καταφέρναμε, λοιπόν, να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα; Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιούσαμε; Α) Γενετικός κώδικας: Ο γενετικός κώδικας είναι παγκόσμιος, ισχύει για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για το σύστημα κρυπτογράφησης. Επίσης, είναι τριαδικός, που σημαίνει πως μια τριάδα νουκλεοτιδίων κωδικοποιεί ένα αμινοξύ ή στην περίπτωσή μας έναν χαρακτήρα. Οι δυνατοί συνδυασμοί των 4 νουκλεοτιδίων ανέρχονται σε 64, γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα κωδικοποίησης πολλών χαρακτήρων. Β) Γλώσσα προγραμματισμού C: Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής ήταν η γλώσσα προγραμματισμού C, η οποία τρέχει σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματός τους. Γ) Κρυπτογραφία: Το πρόγραμμα μας μετατρέπει τους χαρακτήρες που εισάγονται ως τριπλέτες νουκλεοτιδίων. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι ένα substitution cipher, δηλαδή σε κάθε χαρακτήρα που εισάγεται αντιστοιχεί πάντα η ίδια τριπλέτα. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν μια εκτελέσιμη εφαρμογή για λειτουργικά συστήματα Windows και UNIX, η οποία ανάλογα με τις παραμέτρουςπου της θέτουν οι χρήστες κωδικοποιεί ή αποκωδικοποιεί μηνύματα με την σχετική κρυπτογράφηση (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρυπτογραφία (EN)
προγραμματισμός (EN)
τριαδικός (EN)
γενετικός κώδικας (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-21


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 6 (EN)

Copyright (c) 2020 Ιωάννης Δροσσάς, Αλέξανδρος Νικολάου, Κυριακή Γρηγοριάδου, Ιωάννη Ζήκος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.