Μελετώντας τις οικουμενικές αξίες μεταξύ εφήβων με τη βοήθεια της στατιστικής. Ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στο γυμνάσιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Μελετώντας τις οικουμενικές αξίες μεταξύ εφήβων με τη βοήθεια της στατιστικής. Ένα παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στο γυμνάσιο (EN)

Σκανδάλου, Ουρανία
Μουρατίδης, Χρήστος
Καλύβας, Φώτης
Φουσέκης, Δημήτρης
Χιονίδης, Παντελεήμων
Ολντάσι, Παυλίνα

Ο ρόλος του σχολείου στην ανάδειξη των «οικουμενικών αξιών» και της έννοιας του «ενεργού πολίτη» είναι κρίσιμος. Αυτή η πρόταση οδηγεί τους μαθητές στον αναστοχασμό για τα θέματα του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς, του συλλογικού και του ατομικού συμφέροντος μέσα από τα μαθήματα της Γλωσσικής Διδασκαλίας και των Μαθηματικών.Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της γ΄ γυμνασίου εργάζονται ομαδικά δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο που θα αξιοποιηθεί σε ένα κοινωνικό πείραμα μεταξύ των συμμαθητών τους. Το ερωτηματολόγιο στηρίζεται στη λογική της προσφοράς χρημάτων και εθελοντικής εργασίας σε σκοπούς που οι ερωτώμενοι θα επιλέξουν. Αφού αυτό συμπληρωθεί από τους μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου, παραδίδεται στους μαθητές της β΄ γυμνασίου. Εκείνοι, με βάσητις αρχές της στατιστικής επιστήμης που έχουν γνωρίσει στα Μαθηματικά, επεξεργάζονται τα ερωτηματολόγια και συγκροτούν πίνακες, γραφικά κλπ, τα οποία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα στατιστικά δεδομένα επιστρέφουν στους μαθητές της γ΄ τάξης που εκπονούν την τελική έκθεση. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γλώσσα (EN)
συνεργατική μάθηση (EN)
μαθηματικά (EN)
οικουμενικές αξίες (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-21


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 6 (EN)

Copyright (c) 2020 Φώτης Καλύβας, Παυλίνα Ολντάσι, Ουρανία Σκανδάλου, Δημήτρης Φουσέκης, Χρήστος Μουρατίδης, Παντελεήμων Χιονίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.