Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Το Γεωπάρκο της Λέσβου είμαστε «εμείς» (EN)

Μουτζουρέλλη, Ειρήνη
Σκαλοχωρίτου, Γεωργία
Διγιδίκης, Γεώργιος
Πετσίδη, Ευαγγελία
Κουκούλα, Παρασκευή
Ζαφειρίου, Μαρία
Γαγάνη, Κλειώ
Κεχρινιώτη, Νεφέλη
Κεχρινιώτης, Παναγιώτης
Γαλής, Ευστράτιος
Ζερβού, Μαρία

Η γεωλογική κληρονομιά αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε τόπου ξεχωριστά, χωρίς, όμως, πολλές φορές να αποτελεί κοινό «κτήμα» όλων των κατοίκων του. Στην διαπίστωση αυτή ερείδεται η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση με θέμα: «Το Γεωπάρκο της Λέσβου είμαστε “εμείς”». Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται η έννοια «γεωπάρκο» και συγκεκριμένα το Γεωπάρκο της Λέσβου, με τρόπο βιωματικό και διαδραστικό, μέσα από την μελέτη του ρόλου και των επιδράσεών του στη διαμόρφωση της ταυτότητας του τόπου και των ανθρώπων του με τρόπο αμφίδρομο. Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι διττό. Κατά πρώτον, ποιες είναι οι γνώσεις της τοπικής κοινωνίας και της μαθητικής κοινότητας για το τι είναι «γεωπάρκο» και κατά δεύτερον, ποια η σημασία της διεθνούς αναγνώρισης του Γεωπάρκου της Λέσβου στην ανάπτυξη του νησιού. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γεωλογική κληρονομιά (EN)
τυπική -άτυπη εκπαίδευση (EN)
γεω-παίγνια (EN)
γεωπάρκο (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-23


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 7 (EN)

Copyright (c) 2020 Κλειώ Γαγάνη, Νεφέλη Κεχρινιώτη, Παρασκευή Κουκούλα, Παναγιώτης Κεχρινιώτης, Ευστράτιος Γαλής, Ευαγγελία Πετσίδη, Μαρία Ζαφειρίου, Ειρήνη Μουτζουρέλλη, Μαρία Ζερβού, Γεωργία Σκαλοχωρίτου, Γεώργιος Διγιδίκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.