Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (EN)

Βουρλιώτης, Ιωάννης
Ευσταθίου, Παναγιώτης
Αλεξανδρή, Εύα
Αγγελόπουλος, Θεόδωρος
Γιαλλούση, Δρ. Μαρία

Το αντικείμενο της εργασίας είναι το “πόσιμο νερό”, με πληροφορίες για τη σημασία που έχει στη ζωή μας, τη ρύπανση που δέχεται ή προκαλεί κατά τη διάθεσή του ως εμφιαλωμένο καθώς και στοιχεία για την ποιότητά τους, μέσω χημικών αναλύσεων.Η εργασία εστιάζεται στη σύγκριση και αξιολόγηση του πόσιμου νερού, που διατίθεται από το δημόσιο δίκτυο στην Αττική σε σχέση με το νερό, που διατίθεται ως εμφιαλωμένο και στοχεύει στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων της σύγκρισης και την ενημέρωση των καταναλωτών, με στόχο την ορθή χρήση του πόσιμου νερού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.Στην εργασία περιλαμβάνεται ενδεικτική κοινωνική έρευνα, που δείχνει την τάση των επιλογών των καταναλωτών, σχετικά με την κατανάλωση πόσιμου νερού. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πλαστικό (EN)
κοινωνική έρευνα (EN)
χημική ανάλυση νερού (EN)
εμφιαλωμένο (EN)
περιβάλλον (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-23


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 7 (EN)

Copyright (c) 2020 Ιωάννης Βουρλιώτης, Παναγιώτης Ευσταθίου, Εύα Αλεξανδρή, Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Δρ. Μαρία Γιαλλούση (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.