Χρονολόγηση οργανικών υλικών με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα-14

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Open Schools Journal for Open Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Χρονολόγηση οργανικών υλικών με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα-14 (EN)

Θεοδωρόπουλος, Ηλίας
Μπούρχα, Ιωάννα
Μανιάτης, Γιάννης
Παπατσίμπα, Λαμπρινή

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό της ημερολογιακής ηλικίας δειγμάτων (βαθμονόμηση) από αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα. Το ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε είναι: Με ποιο τρόπο θα προσδιορίσω την ημερολογιακή ηλικία δειγμάτων από αρχαιολογικές ανασκαφές στα οποία έχει μετρηθεί η περιεκτικότητα σε άνθρακα-14; Η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε έμβιος οργανισμός όσο ζει διατηρεί σταθερή την περιεκτικότητα του άνθρακα-14 στους ιστούς του. Αμέσως μετά τον θάνατο του αυτή η περιεκτικότητα μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. Το χρονικό διάστημα (t) από την στιγμή του θανάτου του έμβιου οργανισμού προσδιορίζεται από τη σχέση: t=8033∙lnNΝ0 (1), όπου Ν η περιεκτικότητα σε άνθρακα-14 του δείγματος προς χρονολόγηση και Ν0 η περιεκτικότητα όταν ο οργανισμός ήταν ζωντανός. Ο χρόνος που προσδιορίζεται από τη σχέση (1) ονομάζεται ηλικία σε έτη άνθρακα-14. Στην πραγματικότητα, όμως, η Ν0 μεταβάλλεται με το χρόνο, λόγω μεταβολής του μαγνητικού πεδίου της Γης και της δραστηριότητας του ήλιου. Τα παραπάνω επηρεάζουν την παραγωγή του άνθρακα-14 άρα και την απορρόφηση του από τους οργανισμούς. Επομένως, ο χρόνος που προσδιορίζεται σε έτη άνθρακα-14 δεν αντιστοιχεί στον ημερολογιακό χρόνο. Για να μετατρέψουμε τα έτη άνθρακα-14 σε ημερολογιακά χρησιμοποιούμε τη καμπύλη βαθμονόμησης και το λογισμικό Origin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βαθμονόμηση (EN)
αρχαιομετρία (EN)
ραδιοχρονολόγηση (EN)
διάσπαση β (EN)
μαγνητικό πεδίο της γης (EN)
νόμος ραδιενεργών διασπάσεων (EN)


Open Schools Journal for Open Science

Αγγλική γλώσσα

2020-07-23


Ellinogermaniki Agogi (EN)

2623-3606
Open Schools Journal for Open Science; Vol. 3 No. 7 (EN)

Copyright (c) 2020 Ηλίας Θεοδωρόπουλος, Ιωάννα Μπούρχα, Γιάννης Μανιάτης, Λαμπρινή Παπατσίμπα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.