Εκπαιδεύοντας Επιστήμονες: Φιλοσοφία και Πρακτική της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Εκπαιδεύοντας Επιστήμονες: Φιλοσοφία και Πρακτική της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής (EL)
Educating Scientists: Philosophy and Practice of University Pedagogy (EN)

Gougoulakis, Petros

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για να συμβάλλουν μετά την αποφοίτησή τους από διάφορες σημαντικές θέσεις στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της βελτίωσης της παραγωγικής και αναπαραγωγικής της βάσης. Όλοι αυτοί έρχονται σε επαφή με διδάσκοντες σε διαφορετικούς ρόλους: είτε παραδίδοντας διαλέξεις, είτε συντονίζοντας σεμινάρια, είτε βοηθώντας τους φοιτητές σε εργαστηριακές δραστηριότητες, είτε επιβλέποντας πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και φυσικά ως εξεταστές που βαθμολογούν τις επιδόσεις τους και τις γνώσεις τους. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε τι είδους ικανότητες θα πρέπει να έχει ένας διδάσκοντας με αυτή την ευρεία έννοια. Το παρόν κείμενο εστιάζει στο ρόλο του Πανεπιστημίου ως παραγωγού γνώσης, και ως περιβάλλοντος εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζεται στην έγκυρη επιστημονική γνώση και στην αποδεδειγμένη και αναστοχαζόμενη εμπειρία. Στη συνέχεια παρατίθεται μια άποψη περί Διδακτικής και Παιδαγωγικής, σε μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το φιλοσοφικό πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Τέλος, παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη περίπτωση παιδαγωγικής κατάρτισης μελών ΔΕΠ που εφαρμόζονται στη Σουηδία. (EL)
A large number of people are educated every year in universities and higher education institutions all over the world to gain competencies, skills and knowledge, with a view to contributing after graduation from several important positions, to the proper functioning of society and the improvement of its production and reproduction base. All of them come into contact with teachers in various roles; some of them delivering lectures or seminars, coordinating or helping them in laboratory activities, or supervising undergraduate and graduate course work and as examiners of their performance and knowledge. It is of immense interest to probe what kind of skills and competencies a university teacher should possess. This paper focuses on the role of the University as a knowledge producer, as well as an environment for education and training, based on sound scientific research and reflective experience. Thereafter, a particular understanding is delineated on the academic disciplines of Pedagogy and Didactics, in an effort to draft a philosophical framework of the University Pedagogy, concluding with a presentation of specific teacher training practices of faculty members applied in Sweden. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, Επαγγελματισμός, Διδακτικές Ικανότητες, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (EL)
Pedagogy (EN)
Educational Sciences (EN)


Academia

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-03-21


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Αρ. 8 (2017); 35-75 (EL)
Academia; Αρ. 8 (2017); 35-75 (EN)
Academia; Αρ. 8 (2017); 35-75 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.