Διερευνώντας το περιεχόμενο των Ειδικών Ικανοτήτων για την αρχική εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών(κείμενο στα αγγλικά)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Διερευνώντας το περιεχόμενο των Ειδικών Ικανοτήτων για την αρχική εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών(κείμενο στα αγγλικά) (EL)
Exploring the content of Subject Specific Competences in the Context of Greek Initial Teacher (EN)
En cherchant le contenu des compétences spécifiques de la formation initiale des professeurs d’école en Grèce (texte en anglais) (FR)

Sarakinioti, Antigoni

ά ά έ ί έ ϊή Έ ί ό ώ ί ή ά ά ώ. έή ί έ ό έ ά έ έ ό ί Bernstein ό ό. έ έ ό έ ό 18 ά ή ώ. ί ύ ύ ά ή ά ά ώ ά έ έ ό ί ώ. ήά ά ί ό ώ, ί ώ ό ώ ώ ώ ί ύ ύ. έ, έ έ έ-ύ ύ ά ά ώ ί ϊύ ύ ί. (EL)
The paper explores Greek “responses” to European Union and Bologna Process policies which seek to promote Higher Education curricular re-organization towards competence-based methodologies. Our approach to the research utilizes a theoretical model based on concepts drawn from Bernstein’s theory of pedagogic discourse. Data is drawn from a questionnaire survey conducted in the 18 Greek Education Departments. Academics respond to the current trends in curricula content, concerning the Subject Specific Competences for teacher education. Our substantive findings suggest that shifts in the content of curricular knowledge may represent a narrowing of the essential activities and professional responsibilities of future teachers. Moreover, a ‘new professionalism for teachers’ is contributing to the de-legitimization of Education Studies as a strong academic and professional field. (EN)
L’article essaie d’analyser les « réponses» grecques aux politiques de l’Union Européenne et du processus de Bologne sur la promotion de la méthodologie des compétences dans les programmes d’études universitaires. Notre approche utilise un cadre théorique de la théorie de Bernstein et plus spécialement le Discours Pédagogique. Les données de recherche proviennent d’un questionnaire distribué auprès les enseignant-chercheurs de 18 Départements de Formation des Professeurs d’École en Grèce. Les enseignants-chercheurs répondent sur la tendance actuelle de changement à l’organisation des curricula par l’adoption de listes de compétences spécifiques. Par le traitement des questionnaires, on a remarqué de déplacements dans le contenu des savoirs demandés, lesquels signalent la restriction des caractéristiques professionnels de base qui sont attribués aux futures enseignants. De plus, les formes de ce « nouveau professionnalisme » contribuent à l’affaiblissement des Sciences de l’Éducation autant de terrain académique et professionnel. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Επαγγελματισμός (EL)
Ικανότητες (EL)
Πρόγραμμα (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Teachers (EN)
Curriculum (EN)
Professionalism (EN)
Competences (EN)
Professionnalisme (FR)
Curricula (FR)
Professeurs d’École (FR)
Compétence (FR)


Academia

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2014-04-01


HEPNET-UPatras (EN)

2241-1402
Academia; Τόμ. 1, Αρ. 1 (2011); 227-249 (EL)
Academia; Τόμ. 1, Αρ. 1 (2011); 227-249 (EN)
Academia; Τόμ. 1, Αρ. 1 (2011); 227-249 (FR)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.