δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Trends in Mathematics Education (EN)

ZACHAROS, KONSTANTINOS

0 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

education (EN)


Review of Science, Mathematics and ICT Education

Αγγλική γλώσσα

2014-09-30


Urray (EN)

1792-3999
1791-261X
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 8, Αρ. 1 (2014): Trends in Mathematics Education; 3-5 (EL)
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 8, Αρ. 1 (2014): Trends in Mathematics Education; 3-5 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.