δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Science Education in the Mediterranean region: Editorial (EN)

DELSERIEYS, ALICE

Science Education in the Mediterranean region: Editorial (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Review of Science, Mathematics and ICT Education

Αγγλική γλώσσα

2016-01-26


Urray (EN)

1792-3999
1791-261X
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 9, Αρ. 2 (2015): Science Education in the Mediterranean region; 3-8 (EL)
Review of Science, Mathematics and ICT Education; Τόμ. 9, Αρ. 2 (2015): Science Education in the Mediterranean region; 3-8 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.