Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας με στόχο την καταγραφή και τη βελτίωση της φυσική κατάστασης- υγείας των εφήβων μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας με στόχο την καταγραφή και τη βελτίωση της φυσική κατάστασης- υγείας των εφήβων μαθητών

Παπαγεωργίου Δημήτριος (EL)
Στεργίου Άρτεμις (EL)

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας – http://www.physicaleducation.gr/ – καταγραφής των σωματομετρικών τέστ των μαθητών Λυκείου του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, η οποία ενημερώνει τους μαθητές για το επίπεδο της φυσικής τους κατάσταστασης αλλά ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο γυμναστή του Λυκείου να έχει την συνολική εικόνα των επιδόσεων των μαθητών.Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα – Physical Education – που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής - εκτός από την εκτενή αναφορά στα αποτελέσματα της σωματομετρικής αξιολόγησης του κάθε μαθητή Λυκείου , περιέχει τους μέσους όρους σε κάθε χαρακτηριστικό των μαθητών του σχολείου –αγοριών και κοριτσιών ξεχωριστά - π.χ. στο τέστ της ταχύτητας παρέχει εκτός από το αποτέλεσμα της μέτρησης και τον μέσο όρο όλων των παιδιών που έκαναν το τέστ καθώς και την κατάταξή στο σύνολο του Λυκείου. Παράλληλα, ο υπεύθυνος γυμναστής έχει την δυνατότητα να επιβλέπει την διαδικτυακή καρτέλα του κάθε μαθητή ,να την επεξεργάζεται , να εντοπίσει τα αδύναμα σημεία του κάθε μαθητή ώστε να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές και να έχει μια τελική εικόνα των επιδόσεων των μαθητών του το οποίο θα τον βοηθήσει να διαλέξει τους καταλληλότερους για τους σχολικούς αγώνες. (EL)
The purpose of this project is to create a website - http://www.physicaleducation.gr/ - in order to monitor the body measurements of students of High School at the 2nd Experimental High School of Athens, which informs students about their level of fitness and at the same time gives the opportunity to the trainer-teacher to have a overall picture of the student performance. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.