Η θεωρία της συνομοσπονδίας στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μαθήματα απο την αμερικανική και ελβετική εμπειρία.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η θεωρία της συνομοσπονδίας στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μαθήματα απο την αμερικανική και ελβετική εμπειρία.

Μαντζαβέλα Αικατερίνη (EL)
Mantzavela Aikaterini (EN)

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνομοσπονδία, μέσα από τα παραδείγματα της αμερικανικής και ελβετικής εμπειρίας. (EL)
The study of European Union as confederation system, through american and switzerland's experience. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες (EL)
Social, Political and Economic sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.