Η συμβολή του χορού στη διαρκή διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των Σαρακατσάνων του Νομού Πρέβεζας: Το Αντάμωμα στη Στάνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η συμβολή του χορού στη διαρκή διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των Σαρακατσάνων του Νομού Πρέβεζας: Το Αντάμωμα στη Στάνη

Λιόντης Χρήστος (EL)
Liontis Christos (EN)

Ο χορός, ως πολιτισμική πρακτική, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους δομείται και μέσα από τους οποίους διαμορφώνεται η ταυτότητα μιας πολιτισμικής ομάδας. Η πολιτισμική ταυτότητα είναι όμως είναι μία δυναμική έννοια που αναπροσαρμόζεται διαχρονικά, επηρεασμένη από τους εκάστοτε κοινωνικό-ιστορικούς παράγοντες και, ως εκ τούτου, και ο χορός μετασχηματίζεται πάνω στους άξονες της ομοιογένειας και της διαφοροποίησης ταυτόχρονα. Το ερευνητικό πεδίο αυτής της εργασίας αποτελεί η πολιτισμική ομάδα των Σαρακατσάνων του Ν. Πρέβεζας και η ανάλυση του χορευτικού τους ιδιώματος ως ταυτοτικού στοιχείου στο ετήσιο σαρακατσάνικο αντάμωμα που πραγματοποιούν στην περιοχή. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του χορού στα ανταμώματα ως στοιχείο που συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας της εκάστοτε πολιτισμικής ομάδας μέσα από το παράδειγμα του Σαρακατσάνικου ανταμώματος Νομού Πρέβεζας. Ειδικότερα, η εργασία, έχοντας ως αναλυτικό εργαλείο τον χορό, στοχεύει μέσα από την αυθόρμητη συμμετοχή των Σαρακατσάνων στο γλέντι του ανταμώματος να αναδείξει τον ρόλο του χορού στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των Σαρακατσάνων της Πρέβεζας σήμερα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την επιτόπια εθνογραφική μέθοδο όπως εφαρμόζεται στη μελέτη του χορού. Το χορευτικό ρεπερτόριο καταγράφεται με βάση τη σημειογραφία της χορευτικής κίνησης με το σύστημα Labanotation και αναλύεται με τη δομικο-μορφολογική μέθοδο ανάλυσης του χορού. Η ερμηνεία των δεδομένων επιχειρείται υπό το θεωρητικό σχήμα διαμόρφωσης της πολιτισμικής ταυτότητας «Εμείς-άλλοι» στο πλαίσιο των υπάρξεων του χορού. Διαπιστώνεται ότι οι Σαρακατσάνοι του Νομού Πρέβεζας, ως συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα, έχει διαμορφώσει διαχρονικά τον παραδοσιακό χορό της επηρεασμένη από κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια σταδιακή μεταφορά χορευτικών στοιχείων από τη «δεύτερη ύπαρξη» προς την ‘κοινότητα’. Τέλος, μέσα από την πολιτισμική πρακτική του χορού στο αντάμωμα, οι Σαρακατσάνοι του Ν. Πρέβεζας διαπραγματεύονται τις παράλληλες ταυτότητές τους με τους ‘άλλους’. (EL)
Dance as a cultural practice, consists one of the basic lines of the construction and formation of a cultural group’s identity. Cultural identity is a dynamic concept which is continuously shaped and transformed over time, affected by socio-historical factors. Consequently, dance reforms simultaneously on the basis of homogeneity and differentiation. The field of this research is the study of the dancing practices at an annual festival of Sarakatsanoi group of Preveza, a city in northwest Greece, as an indicator of cultural identity. Purpose of this survey is the study of dance in such festivals as a element that attributes to formation of cultural identity of cultural groups, through the case of Saraktsanoi festival in Preveza. Specifically, using dance as an analytical tool, aims to highlight the contribution of dancing procedure in formation of cultural identity, through the spontaneous participation of Sarakatsanoi of Preveza in the dancing feast of the festival. The collection of data is based on ethnographic survey as applied to the study of dance, Dancing repertoire is recorded with Labanotation system, and analysis of choreographic composures is performed by morphological method. The interpretation of data, is attempted under the theoretical opposition “Us/Them”, in context of the multiple “existence” of dance. From the data analysis, it is showed that this specific cultural group has reformed overtime, their dancing repertoire, affected by social and historical factors. Alongside, gradual influences from “second existence” towards the “community” seem to be happening. Finally, it seems that through dancing, as a cultural practice in the festival, the group of Sarakatsanoi in Preveza, negotiate their parallel identities with the “Others”. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία (EL)
Geography - Anthropology - Folklore (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.