Στατιστική ανάλυση των αναμετρήσεων του αθλητή Novak Djokovic για την περίοδο 2015-2017

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Στατιστική ανάλυση των αναμετρήσεων του αθλητή Novak Djokovic για την περίοδο 2015-2017

ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΙΕΡ (EL)
BISBIKOS PIER (EN)

Στην αντισφαίριση τα χτυπήματα εδάφους (ground strokes) αποτελούν κύριο κομμάτι του παιγνιδιού, θεωρούνται από τις σημαντικότερες βασικές επιδεξιότητες και για αυτό το λόγο διδάσκονται από μικρή ηλικία. Αποτελούν τη βάση του παιγνιδιού και μαζί με το σερβίς και την υποδοχή του σερβίς καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του. Η ποιότητα και η επιλογή των χτυπημάτων του κάθε αθλητή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του κάθε πόντου και επηρεάζεται κάποιες φορές από συγκεκριμένους παράγοντες όπως :η επιφάνεια του γηπέδου, το δυνατό χέρι του αντιπάλου, (αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας) καθώς επίσης και η εγκατάσταση του γηπέδου(κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα). Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει κάποια στατιστικά στοιχεία από είκοσι αγώνες του αθλητή Novak Djokovic με διαφορετικούς αντιπάλους, σε διαφορετικές επιφάνειες και εγκαταστάσεις. Επίσης, η εργασία καταγράφει με ακρίβεια τη συχνότητα της κατεύθυνσης των χτυπημάτων, το μέσο όρο ανταλλαγής χτυπημάτων ανά πόντο και τα ποσοστά των πόντων που λαμβάνονται ως ράλλυ. Μέσα από αυτήν την καταγραφή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων θα προσπαθήσουμε να συμπεράνουμε τη σημασία των κατευθύνσεων της μπάλας, της διάρκειας των ράλλυ σε συνάρτηση με τη διαφορετικότητα των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των συνολικών πόντων και των πόντων που κερδήθηκαν στις παραμέτρους που μελετήθηκαν. Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των down the line χτυπημάτων ανάλογα με το κυρίαρχο χέρι των αντιπάλων (αριστερόχειρες-δεξιόχειρες), με την αγκατάσταση στην οποία διεξήχθησαν οι αγώνες (indoors-outdoors), αλλά και το είδος του γηπέδου. Τέλος, σημαντική είναι η συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων κυρίαρχο χέρι αντιπάλου και είδος επιφάνειας γηπέδου. (EL)
no (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.