Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Business Plan Baby Tennis Academy 3 έως 6 ετών

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (EL)
KALLIANIDOU ATHINA (EN)

Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στη διερεύνηση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στην εκμάθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης σε παιδιά 3 έως 6 ετών. Τούτο διότι το άθλημα της αντισφαίρισης γνωρίζει πλέον ιδιαίτερη προβολή και δημοφιλία εξ’ αιτίας των επιτυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο των Ελλήνων αθλητών Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκαρη. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες αντισφαίρισης φέρνει στο προσκήνιο της αγοράς νέες ανάγκες διαπιστώνοντας εύκολα έτσι ένα κενό στην εν λόγω αγορά. Με τη σύνταξη ενός Business Plan εξετάζεται εύκολα και εκτενώς η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας, οι απαιτήσεις μια τέτοιας οργάνωσης, καθώς και λύσεις σε πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Μελετάται και ακολουθείται σχετική βιβλιογραφία καθώς και εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της ιδέας. Η ανάγκη για την οργάνωση ενός business plan είναι ξεκάθαρη και κρίνεται απαραίτητη καθώς διαφαίνεται η δομή και οι στόχοι και η γενικότερη οργάνωση της επιχείρησης (Παπαδάκης, 2012 (EL)
no (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.