Κίνηση και Σταθεροποίηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης: Λειτουργικοί- Μυοδυναμικοί Παράγοντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Κίνηση και Σταθεροποίηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης: Λειτουργικοί- Μυοδυναμικοί Παράγοντες

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ (EL)
KARVOUNIDI AIKATERINI-MARIA (EN)

Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η περιγραφή των ανατομικών στοιχείων του άκρου πόδα και πως αυτά προσαρμόζονται για την εκτέλεση της διαδικασίας της βάδισης με ιδιαίτερη έμφαση στην ποδοκνημική άρθρωση. Για την εύρεση των αντίστοιχων επιστημονικών άρθρων αναζητήθηκε βοήθεια από επιστημονικές σελίδες όπως PubMed, Google Scholar, Elsevier, Medlineplus, Scopus-solutions χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά «ανατομία κάτω άκρου, εμβιομηχανική, εμβιομηχανική και κάτω άκρο, ποδοκνημική και κίνηση, βάδιση, φάσεις βάδισης, κύκλος βάδισης, μυς και βάδιση, ποδοκνημική άρθρωση, κάτω άκρο, δυσμορφίες και κάτω άκρο, ankle joint, gait, locomotion, gait phases, gait, muscles and gait, locomotion and muscles» κλπ., για την εύρεση ανάλογων επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων. Η μελέτη των στοιχείων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης φάνηκε να έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση μιας καθημερινής, φυσικής δραστηριότητας όπως είναι αυτή της βάδισης. Έτσι λοιπόν έγινε κατανοητό πως αυτή είναι είναι μία αρκετά πολύπλοκη και σύμπλοκη διαδικασία. Για την άρτια εκτέλεσή της είναι απαραίτητη η δομική και λειτουργική ακεραιότητα των βιολογικών στοιχείων της περιοχής (και όχι μόνο), και η συνεργασία του νευρομυϊκού και σκελετικού μηχανισμού. Αυτό είναι προϋπόθεση της καλής λειτουργίας καθώς χρειάζεται ακριβής ισορροπία και νευρομυϊκός συντονισμός. Η διαδικασία της βάδισης αναλύεται στην συνέχεια κινησιολογικά και περιγράφονται οι μυϊκές και οστικές προσαρμογές κυρίως των κάτω άκρων σε έναν κύκλο βάδισης. (EL)
The purpose of this thesis was to describe the anatomical structures of the lower foot and how they are adapted to perform gait with emphasis to the ankle joint. Scientific websites were used, such as PubMed, Google Scholar, Elsevier, Medlineplus, Scopus-solutions using the keywords "lower limb anatomy, biomechanics, biomechanics and lower limb, ankle and motion, gait, gait phases, gait cycle, muscles and gait, lower limb disfunctions, ankle joint, locomotion" and many more. These websites were used to find scientific studies, articles and books relative to the topic at hand. The evidence from the literature review seemed to be of particular importance for understanding an everyday activity such as walking and locomotion. It was therefore understood that this is a rather complicated process. The structural and functional integrity of biological elements of the area, the neuromuscular system and skeletal mechanism are required for proper execution. This is a prerequisite for good function as it requires precise balance and neuromuscular coordination. The gait process is then analyzed kinematically and then muscular and bony adaptations of mainly the lower limbs in a gait cycle are described. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Επιστήμες Υγείας (EL)
Health Sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.