Συσχέτιση της απόδοσης της υποδοχής των λίμπερο και ακραίων πετοσφαιριστριών επιπέδου pre-league με τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Συσχέτιση της απόδοσης της υποδοχής των λίμπερο και ακραίων πετοσφαιριστριών επιπέδου pre-league με τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΝΝΑ (EL)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΝΝΑ (EN)

Σκοπός της μελέτης ήταν η συσχέτιση της απόδοσης στην υποδοχή του σερβίς των λίμπερο (Λ) και των ακραίων (Α) πετοσφαιριστριών με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά τους. Επιμέρους σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των διαφορών των εν λόγω ειδικεύσεων στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και στην απόδοσή τους στην υποδοχή. Αξιολογήθηκαν 31 αθλήτριες πετοσφαίρισης (Λ: 11, Α: 20) από ένα σύνολο 8 ομάδων, κατηγορίας pre-league. Οι αθλήτριες είχαν ηλικία 25,41±3,54 και προπονητική εμπειρία 13,64±4 έτη. Μετρήθηκε το ύψος, η μάζα του σώματος, το μήκος των άνω και κάτω άκρων, το άνοιγμα χεριών και υπολογίστηκε ο δείκτης της μάζας του σώματός τους. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν και καταγράφηκαν συνολικά 4700 υποδοχές συνολικά 85 αγώνες πετοσφαίρισης με τη χρήση της κλίμακας των Eom και Schutz (1992). Πραγματοποιήθηκε ενδοατομικός και διατομικός έλεγχος αξιοπιστίας των κριτών και οι αντίστοιχοι συντελεστές ήταν r=0,92 και r=0,94. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση στην υποδοχή του σερβίς σχετίζεται θετικά με την αγωνιστική εμπειρία του συνόλου των πετοσφαιριστριών αλλά και των ακραίων ειδικότερα, ενώ σχετίζεται αρνητικά με το ύψος, το άνοιγμα και τα μήκη χεριών και τα μήκη των ποδιών τους. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι Α υπερτερούν των Λ (p<0,05) στο ύψος, το άνοιγμα χεριών και τα μήκη χεριών και ποδιών. Αντίθετα στην απόδοση της υποδοχής όπως εκφράσθηκε από την αναλογία των άριστων και των καλών υποδοχών προς τις λανθασμένες τα Λ παρουσίασαν υψηλότερες τιμές από τις Α (p<0,05). (EL)
οχι (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.