Η επίδραση της άσκησης στο νερό σε άτομα της τρίτης ηλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η επίδραση της άσκησης στο νερό σε άτομα της τρίτης ηλικίας

ZAMIT ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (EL)
ZAMIT LOUKIANOS (EN)

Η γήρανση περιγράφεται ως ένα σύνολο διαδικασιών οι οποίες επιφέρουν προοδευτική επιδείνωση της κατάστασης των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων και συνδέονται με την αύξηση της ηλικίας. Όσον αφορά τις βιολογικές επιδράσεις του γήρατος, αυτές είναι αναπόφευκτες και μη αναστρέψιμες και προκαλούν μορφολογικές και λειτουργικές μεταβολές στα διάφορα συστήματα όπως, το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το μυοσκελετικό, το νευρικό κ.α. Μεταβολές υφίστανται επίσης και διάφορες γνωστικές λειτουργίες όπως η επεξεργασία πληροφοριών, η νοημοσύνη και η μνήμη. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τη σημασία και την επίδραση της άσκησης στο νερό, και ειδικότερα της υδροθεραπείας, για την βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων. Η υδροθεραπεία αναφέρεται στη θεραπευτική χρήση του νερού και σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις προσδιορίζεται ως ένα πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων εντός θερμαινόμενης πισίνας. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών, αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης στο νερό προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε θέματα λειτουργικότητας και επίτευξης ανεξαρτησίας σε ηλικιωμένα άτομα. (EL)
OXI (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.