Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η Παγκοσμιότητα Της Πάλης

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (EL)
MAGKAFAS EMMANOUIL (EN)

Σκοπός της εργασίας ήταν η αναφορά στη παγκοσμιότητα - πολυπολιτισμικότητα της πάλης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας έγινε αναφορά ιστορικών στοιχείων καθώς και αθλημάτων πάλης και πολεμικών τεχνών τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες. Η μέθοδος που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτή στηρίζεται στην βιβλιογραφική έρευνα. Η μέθοδος αφορούσε τη μελέτη της ήδη υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας με στόχο να χρησιμοποιηθεί σε θεωρητικά συμπεράσματα. Οι πληροφορίες που αφορούν το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας ανακτήθηκαν από την αναζήτηση αρθρογραφίας από ιστοσελίδες που αφορούσαν τα είδη της πάλης και αναζητήθηκαν από ιστοσελίδες (π.χ. Google Scholar). Τα άρθρα αφορούσαν την πολυπολιτισμικότητα της πάλης. Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν το θέμα της εργασίας. Ήταν στην αγγλική γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε μετάφραση και χρησιμοποίηση εκείνων των στοιχείων που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της εργασίας. Η πάλη ως στοιχείο, της κουλτούρας των λαών αναδεικνύεται η συμβολή της στην καλλιέργεια μίας ορθής βιωματικής γνώσης. Μέσω της συστηματικής άσκησης της πάλης μπορεί να ενισχυθεί η φυσική κατάσταση ενός ατόμου: η δύναμη, η αντοχή, η ταχύτητα, η ευελιξία, ο συντονισμός κίνησης κ.λπ. καθώς ασκείται όλο το σώμα και ενεργοποιείται ολόκληρο το μυϊκό σύστημα. (EL)
ΟΧΙ (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.