Παιχνίδια περιορισμένου χώρου στη χειροσφαίριση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Παιχνίδια περιορισμένου χώρου στη χειροσφαίριση

ΜΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (EL)
ΜΑΝΙΑ AIKATERINI (EN)

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη χρησιμότητα των παιχνιδιών περιορισμένου χώρου στη χειροσφαίριση, καθώς αποτελούν προπονητική μέθοδο για την βελτίωση της απόδοσης των αθλητών. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google Scholar και τις βάσεις δεδομένων Pubmed και Scopus. Η αναζήτηση συμπεριλάμβανε συνδυασμό των διάφορων όρων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αναγνωριστούν άρθρα σχετικά με το θέμα της μελέτης όπως: «small sided games», «handball», «physiological demands», «training», «heart rate», «court dimensions», «effects», «number of players», «intensity». Αυτές οι λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα ή και συνδυασμένα. Η περίοδος αναζήτησης των μελετών κυμάνθηκε από το 2009 έως το 2020. Από τις 50 μελέτες που εντοπίστηκαν σε πρώτη φάση, μόνο 18 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και επιλέχθηκαν. Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις γηπέδου, ο αριθμός παικτών σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις διαστάσεις, οι αλλαγές στους κανόνες, οι προπονητικοί μέθοδοι και η σύγκρισ ή τους, η ευχαρίστηση και το φύλο μπορεί να συμβάλουν ευεργετικά στη βελτίωση των φυ σικών ικανοτήτων και των τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων των χειροσφαιριστών. Επίσης παρέχουν μια ευρύτερη γνώση για τις επιπτώσεις των στρατηγικών εκπαίδευσης με παιχνίδια περιορισμένου χώρου. Συνολικά συμπεραίνεται, ότι τα ευρήματα της μελέτης παρέχο υν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που δικαιολογούν τη χρήση παιχνιδιών περιορισμένου χώρου ως μεθοδολογική πηγή για την προετοιμασία των χειροσφαιριστών. (EL)
NO (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.