ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CAHP04.2H20-CA(H2P04)2.H20-SI02 ΚΑΙ ΟΞΙΝΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΤΩΝ (ΗΠΕΙΡΟΥ)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
THERMAL BEHAVIOUR OF THE CAHP04.2H20-CA(H2P04)2.H20-SI02 SYSTEM AND ACID-THERMAL TREATMENT OF THE POOR PHOSPHORITES (EPIRUS)
ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CAHP04.2H20-CA(H2P04)2.H20-SI02 ΚΑΙ ΟΞΙΝΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΤΩΝ (ΗΠΕΙΡΟΥ)

Βαιμάκης, Τιβέριος

THE STUDY OF THE DRIMONA-EPIRUS PHOSPHATE ROCK PROVED THAT IT IS A POOR PHOSPHORITES WITH MAIN USEFUL ORE THE FLUORAPATITE AND MAIN IMPURITIES QUARTZ, WHICH CAN NOT BE BENEFICIATED SATISFACTORILY FOR FURTHER WET PROCESS TREATMENT. THE UTILIZATION OF THE PHOSPHATE ROCK FOR THE PRODUCTION OF POLYPHOSPHATE FERTILIZERS, BY THE ACID-THERMAL TREATMENT, AND THE BENEFICIATION IN THE "TAIL" OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS WAS PROVED SUCCESSFULL . A STUDY OF THE THERMAL DEHYDRATION OF THE CAHPO4.2H2O- CA(H2PO4)2.H2O-SIO2 SYSTEM, (WHICH WAS THE MAIN PRODUCT FROM THE DISSOLUTION OF THE PHOSPHORITES WITH H3PO4), GAVE THE FOLLOWING RESULTS: THE MECHANISM OF THERMAL DEHYDRATION OF THE CAHPO4.2H2O IS RELATIVELY SIMPLE AND IS NOT COMPLICATED BY THE PRESENCE OF THE SIO2. THE MECHANISM OF THE THERMAL DEHYDRATION OF CA(H2PO4)2. H2O IS RATHER COMPLEX. THE CONDENSED PRODUCTS CONSISTED OF ORTHO- , POLY-, META- AND ULTRAPHOSPHATES. THE PRESENCE OF SI02 INTERVENES IN THE PROCESS, PROPORTIONALLY TO ITS AMOUNT, IN THE MECHANISM OF THE DEHYDRATION AS WELL AS GIVING RISE TO A GREATER FRACTION OF OLIGOPHOSPHATES. THE METHOD USED FOR THE DESCRIPTION OF KINETICS OF THE PHOSPHATES DEHYDRATION, IN NON-ISOTHERMAL CONDITIONS WAS DERIVATOGRAPHY WHICH WAS PROVED VERY SATISFACTORY. THEFREE ENERGY OF ACTIVATION APPEARS AS USEFUL MEASURE OF THE CORRECTNESS OF THE DEHYDRATION MECHANISM. A COMPENSATION EFFECT IN THE ABOVE PROCESS, WAS ALSO OBSERVED.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΥΜΩΝΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΤΩΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΤΗ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΥΚΤΟ ΤΟ ΦΘΟΡΙΟΑΠΑΤΙΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΧΑΛΑΖΙΑ, Ο ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΥΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΙΝΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΚΑΙ Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ "ΟΥΡΑ" ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CAHP04.2H20- CA(H2P04)2.H20-SI02, (ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΤΗ ΜΕ Η3Ρ04 ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΞΙΝΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ), ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ CAHP04. 2H20 ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ SI02. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ CA(H2P04)2. H2O ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΑΤΟΣ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΑΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΘΟ-, ΠΟΛΥ-, ΜΕΤΑ- ΚΑΙ ΟΥΛΤΡΑΦΩΣΦΟΡΙΚΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ SIO2 ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΓΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ. ΤΕΛΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΡΙΒΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΣΕ ΜΗ ΙΣΟΘΕΡΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, Η ΔΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)