Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εθνική υποδομή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.


αποθετήριο | 49.403 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί κυρίως από το 1985 και μετέπειτα, στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), βάσει νόμου, είναι από το 1985 ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διδακτορική διατριβή (49403), Διπλωματική εργασία (49403)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Συλλογή ΕΑΔΔ (49403)

αποθετήριο | 3.225 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Στο ψηφιακό αποθετήριο «Αριάδνη» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) θα βρείτε συγκεντρωμένο το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει ο οργανισμός: εκδόσεις (μελέτες, εκθέσεις δραστηριοτήτων, στατιστικές μελέτες, κείμενα εργασίας, κ.λπ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις του ΕΚΤ , βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά. Σκοπός της Αριάδνης είναι η συγκέντρωση, διαχείριση και ανάδειξη του συνόλου του περιεχομένου που παράγει και συλλέγει το ΕΚΤ. Παράλληλα αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο προβολής του έργου του ΕΚΤ το οποίο ενισχύει τη σχέση του με τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, με τις κοινότητες χρηστών του, αλλά και το ευρύ κοινό. Το Αποθετήριο είναι έτσι δομημένο ώστε να οδηγεί τον αναγνώστη εύκολα και γρήγορα στην πληροφορία που αναζητά.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr