Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΙΔΩΝ
A STUDY OF THE METESTRUAL BLEEDING

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ (Μ.Α.) ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1760 ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η Μ.Α. ΗΤΑΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10,18% ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ 21,31% ΣΤΙΣ ΜΟΣΧΙΔΕΣ (Ρ<0,001). Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α. ΗΤΑΝ (65%) 48 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΙΩΠΗΛΩΝ ΟΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ 220 ΖΩΑ ΜΕ Μ.Α. ΚΑΙ 122 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΝΗΛΘΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 12,27% ΣΤΑ ΖΩΑ ΜΕ Μ.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (Ρ<0,001) 1,63% ΣΤΑ ΖΩΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ CA, P, ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΙΔΙΩΝ ΜΕ Μ.Α. ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΙΔΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ Μ.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1ΟΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ CA ΣΤΟ ΑΙΜΑ. 2ΟΝ Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ 48 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ (6,21 MG/100 ML) ΕΝΑΝΤΙ (5,26 MG/100 ML) ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (Ρ<0,05). 3ΟΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 48 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΖΩΑ ΜΕ Μ.Α. (0,20 MG/ML) ΕΝΑΝΤΙ (0,67 MG/ML) ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΙΣ 48 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ (Ρ<0,001).
THE METESTRUAL BLEEDING IN A CATTLE POPULATION (1760 COWS AND HEIFERS) IN THE DISTRICT OF THESSALONIKI-NORTH GREECE WAS STUDIED. IT WAS FOUND THAT BETWEEN THE EXAMINED COWS THE PERCENTAGE OF THOSE WITH M.B. WAS 10,18% AND BETWEEN THE HEIFERS WAS 21,31% (P<0,001). THE COMMONEST TIME THAT THE M.B. APPEARED (65% OF THE EXAMINED ANIMALS) WAS 48 HOURS AFTER THE ONSET OF OESTRUS. THE SILENT OESTRUS APPEARED TO A PERCENTAGE OF 12,27 IN THE ANIMALS WITH M.B. WHILE AMONG THE ONES WHICH SHOWED NO BLEEDING (CONTROLS) SILENT OESTRUS APPEARED TO A PERCENTAGE OF 1,63% (P<0,001). THE CONCENTRATION OF CA, P, PROGESTERONE AND OESTROGENS IN BLOOD WAS STUDIED. 1) IT WAS FOUND NOT SIGNIFICANT DIFFERENCE IN CA BLOOD CONCENTRATING BETWEEN ANIMAL WITH OR WITHOUT M.B. 2) IT WAS FOUND SIGNIFICANT INCREASE IN P BLOOD CONCENTRATION IN ANIMALS WITH M.B. 48 HOURS AFTER THE ONSET OF OESTRUS. 3) IT WAS FOUND SIGNIFICANT DECREASE IN PROGESTERONE BLOOD CONCENTRATION IN ANIMALS WITH M.B. 48 HOURS AFTER THE ONSET OF OESTRUS.

Calcium
Cows
Oestrus
Phosphorus
Φώσφορος
METESTRUAL BLEEDING
HEIFER
Oestrogens
Ασβέστιο
Οίστρος
Αγελάδα
Προγεστερόνη
ΣΙΩΠΗΛΟΣ
ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Progesterone
Οιστρογόνα
SILENT
ΜΟΣΧΙΔΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.