ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΥΚΗΤΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ UREDINALES

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MYCOFLORA OF KRITI ISLAND (HELLAS) TAXONOMIC AND FLORISTIC STUDY ON THE UREDINALES
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΥΚΗΤΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ UREDINALES

ΚΑΨΑΝΑΚΗ-ΓΚΟΤΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ URIDINALES ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΚΩΡΙΟΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ COMPOSITAE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ"ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΙΔΗ". ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΚΩΡΙΟΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΙΣ 93 ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 15 ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 45 ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 25 ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 41 ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΩ 17 ΦΥΤΑ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΝ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΣΚΩΡΙΟΜΗΚΥΤΩΝ.
THE RUST FLORA OF THE ISLAND OF CRETE WAS STUDIED FROM THE TAXONOMIC AND FLORISTIC POINT OF VIEW. A DETAILED MORPHOLOGICAL STUDY OF THE RUST FUNGI ATTACKINGHOSTS OF THE COMPOSITAE WITH THE LIGHT MICROSCOPE AS WELL AS WITH THE SCANNING ELECTRON MICROSCOPE HAS FAVORED THE SEGREGATION OF CERTAIN TAXA FROM THE "COMPOUND SPECIES". IN ADDITION, SEVERAL TAXONOMIC PROBLEMS ON RUST FUNGI ATTACKING HOST PLANTS IN VARIOUS FAMILIES WERE INVESTIGATED. FROM THE 93 RUST TAXA IDENTIFIED, 3 TAXA HAVE BEEN DESCRIBED AS NEW TO SCIENCE WHILE 15 TAXA ARE REPORTED FOR THE FIRST TIME FROM GREECE AND 45 FROM CRETE. THERE ARE ALSO 25 HOST PLANTS NEW TO THEIR RUSTS IN CRETE, 41 ARE NEW TO THEIR RUSTS IN GREECE WHILE 17 HOST PLANTS WERE FOUND FOR THE FIRST TIME WORLDWIDE AS HOSTS OF RUST FUNGI.

Taxonomy
Ταξινομήσεις
UREDINALES
MYCOFLORA OF KRITI ISLAND
ΜΥΚΗΤΟΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΚΟΡΙΟΜΥΚΗΤΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.