ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1985 (EN)
OPTIMIZATION OF WIRE ANTENNAS INTO ACTUAL ENVIRONMENT
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΖΙΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΩΣΗ, ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ. ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.
THE OPTIMIZATION OF TOTALLY ARBITRARY WIRE ANTENNAS IS EXAMINED WITH NON PREDETERMINED POLARIZATION, AT DIAL FREQUENCY OPERATION AND WITH DIFFRACTION EFFECTS INCLUDED. IN THIS WAY THE RESULT IS AN INCREASED ENVIRONMENTAL APPROXIMATIONOF ANTENNAS.

Hybrid method
Κεραίες σύρματος
Βελτιστοποίηση
MOMENT METHOD
Optimization
Μέθοδος ροπών
MATRIX METHODS
Diffraction
Υβριδική τεχνική
EIGENVALUE METHOD
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
Wire antennas
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
Περίθλαση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1985


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)