ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
OPTIMIZATION OF WIRE ANTENNAS INTO ACTUAL ENVIRONMENT
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΖΙΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΩΣΗ, ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ. ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.
THE OPTIMIZATION OF TOTALLY ARBITRARY WIRE ANTENNAS IS EXAMINED WITH NON PREDETERMINED POLARIZATION, AT DIAL FREQUENCY OPERATION AND WITH DIFFRACTION EFFECTS INCLUDED. IN THIS WAY THE RESULT IS AN INCREASED ENVIRONMENTAL APPROXIMATIONOF ANTENNAS.

Hybrid method
Κεραίες σύρματος
Βελτιστοποίηση
MOMENT METHOD
Optimization
Μέθοδος ροπών
MATRIX METHODS
Diffraction
Υβριδική τεχνική
EIGENVALUE METHOD
ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
Wire antennas
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
Περίθλαση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.