ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
REPRODUCTIVE PARAMETERS OF SHEEP RACES CHIOS AND KIMIS
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

THE PERCENTAGE OF EWE LAMBS THAT REACHED PUBERTY DURING THE FIRST YEAR OF AGE WAS HIGH FOR BOTH BREEDS. THE PERCENTAGE OF EWE LAMBS THAT LAMBED WAS HIGH IN BOTH BREEDS. THE CHIOS EWES EXHIBITED THEIR FIRST OESTRUS POST- PARTUM IN A SHORTER PERIOD OF TIME THAN THE KIMIS EWES. IN BOTH BREEDS THE EWES WHICH LAMBEDEARLY EXHIBITED THEIR FIRST OESTRUS POST-PARTUM IN A SHORTER PERIOD OF TIME THAN THOSE WHICH LAMBED LATER. THE CHIOS EWES THAT LAMBED OCTOBER AND NOVEMBERCONTINUED TO EXHIBIT OESTRUS AT A HIGH PROPORTION EVERY MONTH UNTIL THE INITIATION OF MATINGS (MAY 20) WHILE THE EWES THAT LAMBED LATER EXHIBITED OESTRUS AT LOW PROPORTIONS IN JANUARY, FEBRUARY, MARCH AND APRIL. THE EARLY LAMBED (OCTOBER AND NOVEMBER) KIMIS EWES EXHIBITED ANOESTRUS PERIOD DURING APRIL AND THELATE LAMBED EWES EXHIBITED A LONGER ANOESTRUS PERIOD WHICH LASTED UNTIL THE END OF SPRING. THE CHIOS EWES HAD A HIGHER OVULATION RATE THAN KIMIS EWES SHOWED AT THE BEGINNING OF BREEDING SEASON. (SHORTENED)
ΟΙ ΑΜΝΑΔΕΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ ΕΝΗΒΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΥΜΑΝΘΗΚΕ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΧΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΥΜΗΣ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΥΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΧΙΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙΣΤΡΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣΟΧΕΙΕΣ (20 ΜΑΙΟΥ) ΕΝΩ ΟΣΕΣ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙΣΤΡΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ. ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΥΜΗΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΟΙΣΤΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΟΣΕΣΓΕΝΝΗΣΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΙΧΑΝ ΑΝΟΙΣΤΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΧΙΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΥΜΗΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ)

Πρόβατα
Sheeps
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΦΥΛΗ ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΜΗ
REPRODUCTIVE PARAMETERS
RACE CHIOS AND KIMI

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.