Η ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1987 (EN)
THE TENACITY AND ECONOMY OF FOREST BRIDGES FOR THE GREEK FOREST CONDITIONS
Η ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΔΟΥΚΑΣ, ΚΟΣΜΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ, ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ: 1. ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΜΜΑ. 2. ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ, ΟΤΙ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 3-4 ΟΧΗΜΑΤΑ / 15' ΤΗΣ ΩΡΑΣ. - ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΗ. - ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΟΤΙ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 22,81 ΚΜ/Η. 3. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΛΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 34 'Η 45 Τ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ L < 8 M, ΕΝΩ Η ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ 60 ΤΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ L > 8 M. 4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΥΕΗ 'Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ. 5. ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ. 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
DATA THAT HAVE BEEN COLLECTED AND ANALYSED: I. SURVEY OF FOREST DEPARTMENT. II. TRAFFIC CONDITIONS. III. TECHNICAL CHARACTERISTICS. HAVE BEEN DETERMINED: 1.THE CORRELATION BETWEEN THE NUMBER OF FOREST- BRIDGES AND ROAD DENSITY OR UTILIZATION. 2. THE TRAFFIC WHICH HAS BEEN DETERMINED IS 3-4 VEHICLE / 15' MINUTE. 3. THE STUDY CLASS MUST BE 34 OR 45 TN, IF THE OPENING LENGTH IS L < 8 M AND60 TN IF THE OPENING LENGTH IS L > 8 M. 4. MATHEMATICAL RELATION ACCORDING TOWHICH ONE DECIDES THE CONSTRUCTION OR NOT OF THE FOREST BRIDGE. 5. THE COMPARISON OF COST BETWEEN TYPES OF FOREST BRIDGES. 6. TABLES AND LAWGRAPHICS TO CALCULATE THE GIRDER.

Engineering
FOREST ROAD CONSTRUCTION
FOREST ROAD OPENING UP
ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Στατική
FOREST CONSTRUCTIONS
Static
ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1987


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)