ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΟΥ ΒΩΞΙΤΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
CONTRIBUTION TO THE OPTIMIZATION OF LEACHING OF DIASPORIC BAUXITE
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΟΥ ΒΩΞΙΤΗ

ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ: ΤΟ ΓΙΒΒΣΙΤΗ, ΤΟ ΒΟΕΜΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΠΟΡΟ. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΩΞΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BAYER ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΩΞΙΤΗ. ΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΩΞΙΤΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΟΥ ΒΩΞΙΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BAYER. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ, ΛΟΓΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΑ ΛΟΓΟΣ ΑΙ2Ο3/ΝΑ2Ο ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.
THE ALUMINIUM IN BAUXITES OCCURS IN THREE DISTINCT MINERALS: GIBBSITE, BOEMITE, AND DIASPORE. THE LEACHING CONDITIONS DEPEND ON THE MINERALOGY OF THE BAUXITES. THE DIASPORIC BAUXITES NEED STRONGER LEACHING CONDITIONS THAN THE OTHER TYPES OF BAUXITES. THE AIM OF THIS WORK WAS TO STUDY THE MAIN VARIABLES WHICH HAVE AN EFFECT ON THE LEACHING BY THE BAYER PROCESS. THE VARIABLES STUDIED WERE:TEMPERATURE, NA2O CONTENT OF THE LEACH SOLUTION THE RATIO SOLIDS/LIQUID OF THE PULP, THE RATION AI2O3(G/L) / NA2O(G/L), PERCENTAGE CONTENT OF CALCIUM OXIDE, AND REACTION TIME. A MATHEMATICAL MODEL WAS DERIVED TO DESCRIBE THE ALUMINA RECOVERY AS A FUNCTION OF THE VARIABLES WHICH HAVE A SIGNIFICANT EFFECT ON IT.

DIASPORE
Εκχύλιση
Bauxite
Βωξίτης
Βελτιστοποίηση
Leaching
Υδρομεταλλουργία
Optimization
ΔΙΑΣΠΟΡΟ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)