ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λ.Σ.Ε.Ξ.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
ACCOUNTING PLAN OF GREEK HOTEL CORPORATIONS (A.P.G.H.C.)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λ.Σ.Ε.Ξ.Ε.)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ (ΚΥΡΙΩΣ) ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ (ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ), ΟΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤ'ΟΥΣΙΑΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΤΥΠΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΗ) ΚΑΙ ΚΑΘ'ΥΛΗΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Σ.Λ.Ε.Ξ.Ε.), ΟΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ, ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Λ.Π. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 'Η ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΛΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΓΙΩΝ ΒΡΑΧΥ-ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
TOURISM IS CONSIDERED TO BE A MAIN SOURCE OF FOREIGN CURRENCY FOR GREECE. HOTEL CORPORATIONS MAINLY SERVE TOURISM, BUT THE ACCOUNTS- DEPARTMENTS OF THOSE GREEK CORPORATIONS SUFFER FROM LACK OF UNIFORM AND RATIONAL ORGANIZATION, WHICH TAKES THE FORM OF A SPECIAL ACCOUNTING PLAN. ACCOUNTING PLAN SPECIFICALLY MEANSORGANIZATION OF THE OPERATIONS OF THE FINANCIAL CALCULUS. THESE ARE: ACCOUNTING, COST ACCOUNTING, BUSINESS STATISTICS AND CORPORATE PLANNING. THE DEVELOPMENT AND PRESENTATION OF A SPECIAL ACCOUNTING PLAN REQUIRES A SET OF PREREQUISITES, SUCH AS: FORMAL (CODED) AND BY SUBJECT STRUCTURE OF THE ACCOUNTS AND COSTACCOUNTS OF THE ACCOUNT PLAN (A.P.G.H.C.), KNOWLEDGE OF THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF THE HOTEL CORPORATIONS, THE METHODS OF DEPRECIATION AND ASSESSMENT, THE ACCOUNTING BOOKS KEPT, THE DATA PUBLISHED E.T.C. WHEN A UNIFORM AND RATIONAL ORGANIZATION OF THE ACCOUNTS DEPARTMENTS OF THE GREEK HOTEL CORPORATIONS MATERIALIZES, THE SUPERVIZING SECTORS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION CAN ACCESS RELIABLE DATA, ENABLING THEM TO MAKE ACCURATE PREDICTIONS, TAKE SUCCESSFUL BUSINESS DECISIONS AND TO PREPARE HEALTHY SHORT, -MEDIUM, AND LONG-TERM PROGRAMS FOR THE SUCCESSFUL FUTURE DEVELOPMENT OF THE HOTEL CORPORATIONS THEY SUPERVIZE. CONSEQUENTLY, THE UNIFORM RATIONAL ORGANIZATION OF THE ACCOUNTS DEPARTMENT ACCORDING TO A SPECIAL ACCOUNTING PLAN, IS THE BASIS FOR THE ORGANIZATION OF ALL THE ACTIVITIES OF THE GREEK HOTEL CORPORATIONS.

ACCOUNTING PLANNING
ACCOUNTS DEPARTMENT ORGANIZATION
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
SPECIAL {FIELD} ACCOUNT PLAN
Accounting
ΕΙΔΙΚΟ {ΚΛΑΔΙΚΟ} ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ACCOUNTING PLAN PREPARATION PRINCIPLES
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ACCOUNTING ORGANIZATION
Λογιστική
ΕΙΔΙΚΟ {ΚΛΑΔΙΚΟ} ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
SPECIAL {FIELD} ACCOUNTING PLAN

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.