ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ (Η ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1975 (EN)
PLANNING AND DESIGN OF HEALTH CARE FACILITIES: FACILITIES FOR PSYCHIATRIC CARE (FACILITIES FOR MENTAL HEALTH)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ (Η ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ)

Βαβύλη-Τσινίκα, Φανή

THE SUBJECT OF THIS THESIS IS THE RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERALHOSPITAL AND PSYCHIATRIC FACILITIES (PSYCHIATRIC HOSPITAL, DEPARTMENT OF PSYCHIATRY IN A D.G.H., MENTAL HEALTH CENTERS, DAY HOSPITALS, DAY CENTERS). THIS RELATION IS INVESTIGATED ON THE FOLLOWING LEVELS: A) THE ORGANIZATION OF HEALTHSERVICES AND MENTAL HEALTH SERVICES (PSYCHIATRIC SERVICES). B) THE PLANNING OF THE INFRASTRUCTURE IN BOTH CASES. C) THE DESIGN OF THE FACILITIES IN ORDER SIMILARITIES AND PECULIARITIES TO BE DETERMINED; AS WELL AS PARAMETERS AND DEPENDENCIES BETWEEN HOSPITAL AND PSYCHIATRIC FACILITIES WHICH CONCERN THE GEOMETRICAL ORGANIZATION OF SPACE AND THE PLANNING AND DESIGN OF SOME OF THEIR DEPARTMENTS (E.G. WARDS) TO BE DEFINED.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΝ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΛ). Η ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΠΕΔΑ Α) ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Β) ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Γ) ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΟΥΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝΜΟΝΑΔΩΝ).

HEALTH FACILITY PLANNING
PSYCHIATRIC CARE
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΩΝ
HOSPITAL ARCHITECTURE
Νοσοκομεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
DESIGN OF HEALTH FACILITIES
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
PSYCHIATRIC SERVICES
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
MENTAL HEALTH SERVICES AND FACILITIES
PSYCHIATRIC FACILITIES
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ
ARCHITECTURE OF HOSPITALS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1975


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)