ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
TRADITIONAL EDUCATION, REPRODUCTION AND EVOLUTION (THE CASE OF THE SARAKATSANI OF EPIRUS)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΘΟΓΑΛΙΔΟΥ, ΘΕΟΠΟΥΛΑ

THE OBJECT OF THIS STUDY IS THE SPECIFIC SOCIAL ROLE OF TRADITIONAL EDUCATION IN THE COHERENCE IN THE REPRODUCTION BUT ALSO IN THE EVOLUTION OF A PRE-CAPITALIST SOCIAL FORM, WHICH WAS RECENTLY DISBANDED. ON THE ANALYSIS WHICH WAS BASED ON THE MARXIST METHOD ABOUT THE RECOMPOSITION OF THE CONCRETE, WERE USED EMPIRIC DATA (QUESTIONNAIRES AND INTERVIEWS) AND BIBLIOGRAPHY DIRECT AND INDIRECT. THE CONJUGATION OF SYNCHRONY AND DIACRONY WAS INVESTIGATED: A) IN THE YOUNGSARAKATSANI'S RESTRICTION INSIDE THE TRIBAL LIMITS TILL ABOUT 1950 AND IN THEIR MASS EXIT AFTER THIS DATE; B) IN THE PERSISTENCE IN THE TRADITIONAL METHODSOF PRODUCTION WHICH WERE TRANSMITTED THROUGH THE EDUCATION FROM LINEAGE TO LINEAGE; C) IN THE OSMOTIC TRANSMISSION OF THE SYSTEM OF VALUES AND OF THE IDEOLOGY.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ. Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΑΣ- ΔΙΑΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΚΕ Α) ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΩΣ ΤΟ 1950 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ, Β) ΣΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ, Γ) ΣΤΗΝ ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Αναπαραγωγή
IDEOLOGY AND IDEOLOGICAL PRACTICES
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ-ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ
Κοινωνική ενσωμάτωση
Evolution
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
SOCIAL EMPODIMENT
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
EDUCATION INSIDE PRODUCTION'S PROCESS
EDUCATION {TRADITIONAL OF SARAKATSAN REPRODUCTION
Εξελίξεις

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)