ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ F.I.R. ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
DESIGN OF ECONOMICAL F.I.R. FILTERS FOR DELTA-MODULATED SIGNALS
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ F.I.R. ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ FIR ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ FIR ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠ'ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ, ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΚΑΝ FIR ΦΙΛΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ FIR ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝΑΠΛΗ ΣΧΕΣΗ 1 : 2. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, ΑΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ'ΟΨΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΝΑ ΔΙΝΕΙ ΗΜΙΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ, ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.
THE OBJECT OF THIS THESIS IS THE DESIGN OF ECONOMICAL FIR FILTERS FOR DELTA MODULATION SIGNALS (D.M. FILTERS). THE MOTIVATION FOR THIS RESEARCH WAS THE OUT-COME OF THE FOLLOWING TWO CONSIDERATIONS A: THE IMPLEMENTATION OF FIR FILTER IN GENERAL REQUIRES ALOT OF HARDWARE, B. THE SIMPLICITY OF THE CIRCUITS PERFORMING THE OPERATIONS OF ADDITION AND MULTIPLICATION ON D.M. SIGNALS. THUS FIR FILTERS WERE SOUGHT WHICH WOULD REQUIRE REDUCE HARDWARE FOR THEIR IMPLEMENTATIOND.M. FILTERS. THIS GOOD WAS ACHIEVED BY A SPECIAL MODIFICATION IN THE APPLICATION OF THE WINDOW METHOD. CLEARLY THE WINDOW FUNCTION IS ADJUSTED IN EACH FILTER IN SUCH A WAY THAT MOST OF ITS COEFFICIENTS ARE SIMPLY RELATED TO EACH OTHER. IT IS SHOWN THAT THIS SIMPLE RELATIONSHIP AMONG MOST OF THE FILTER COEFFICIENTS ACTUALLY 1 : 2, COUPLED WITH THE PROPERLY OF THE DELTA ADDER CIRCUIT TOGIVE HALF-SUMS OF THE UNDER ADDITION DELTA SEQUENCES LEADS TO ECONOMICAL FIR FILTER STRUCTURES.

F.I.R. FILTERS
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΛΤΑ
Ηλεκτρονική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
DELTA MODULATION
ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ECONOMICAL FILTERING
DIGITAL FILTERING
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Δ
HARDWARE REDUCTION
Digital signal processing
ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ {F.I.R.}

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.