ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΣΤΕΡΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
DEVELOPMENT OF TECHNIQUES AIMED TO IMPROVE TABLET QUALITY AND TO CONTROL SELECTIVE DRUG RELEASE FROM LOATED SOLID DOSAGE FORMS
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΣΤΕΡΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ-ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ

THE DEVELOPMENT OF TECHNIQUES WHICH WERE DESIGNED (A) TO ELIMINATE TECHNICAL DIFFICULTIES ENCOUNTERED DURING DIRECT COMPRESSION AND (B) TO CONSTRUCT A NEW AQUEOUS FILM COATING SYSTEM ABLE TO IMPROVE TABLET QUALITY AND TO CONTROL THE RATE OF DRUG RELEASE HAS BEEN DESCRIBED. THE DATA PRESENTED INDICATED THAT (I) BORON ALLOY COATING OF TOOLS (PUCHES AND DIE) OF A TABLETING MACHINE DECREASEDTHE EJECTION FORCE REQUIREMENT AND IMPROVED TABLET QUALITY, (II) A NEW AQUEOUS SYSTEM CONSISTED OF AGAROSE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, HYDROXY- PROPYL METHYL-CELLULOSE (H.P.M.C) AND PEG-1000 YIELDS A MECHANICALLY STRONG, FLEXIBLE FILM THAT ATTACH ONTO THE SURFACE OF THE TABLETS. CRITICAL EVALUATION OF THE FREE FILMS REVEALED THAT SUCH FILMS ABSORB LIMITED AMOUNT OF MOISTURE AND EXIBIT A LOW RATE OF WATER VAPOR PERMEABILITY. THE NEWLY CONSTRUCTED FILM ALLOWS THE INCORPORATION AND RELEASE OF DRUGS (INDOMETHACIN, PHENYL-PROPANOLAMINE-HCL, PREDNISOLONE) DEPENDENT OR INDEPENDENT ON THE PH OF THE ENVIRONMENT.
ΜΕΛΕTΗΘΗΚΕ (Α) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑΣ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ (Β) Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ (Α) Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑΣ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΜΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΡΙΟΥ (FE32NI36CR14P12B6) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥΣ, ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ (Β) ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΙΩΡΗΜΑ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ. ΤΕΤΟΙΟ ΥΜΕΝΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΕΔΥΙΖΟΛΟΝΗ, ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ, ΦΑΙΝΥΛΟ-ΠΡΟΠΑΝΟΛΑΜΙΝΗ-ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ (Α) Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΑΣ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΜΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΡΙΟΥ(FE32NI36CR14P12B6) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥΣ, ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ ΚΑΙ (Β) ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΙΩΡΗΜΑ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ/ΑΓΑΡΟΖΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΜΕΝΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ. ΤΕΤΟΙΟ ΥΜΕΝΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΕΔΥΙΖΟΛΟΝΗ, ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ, ΦΑΙΝΥΛΟ- ΠΡΟΠΑΝΟΛΑΜΙΝΗ-HCL) ΚΑΙΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΣΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΜΜΕΝΑ ΣΕ ΡΗΤΙΝΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
DRUGS ATTACHED TO IONEXCHANGERESINS
BORON ALLOY COATING OF PUNCHES AND DIE
AGAROSE-MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
COATING OF SOLID DOSAGE FORMS
REQUIREMENTS FOR EJECTION
DRUG RELEASE FROM FILMS
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΥΜΕΝΙΑ
DIRECT COMPRESSION
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΔΙΣΚΙΩΝ
Αγαρόζη μικροκρυστλλική κυτταρίνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)