Η ΔΙΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑ MITTELMEIER ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
MITTELMEIER'S STEP OSTEOTOMY OF THE KNEE
Η ΔΙΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑ MITTELMEIER ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

THE STEP OSTEOTOMY BY PR. MITTELMEIER IS A TWO LEVEL OSTEOTOMY OF THE TIBIA THAT ALLOWS THE CORRECTION AT THE VARUS DEFORMITY AND AT THE SAME TIME A FORWARDDISPLACEMENT OF THE TIBIAL TUBEROSITY. THE OSTEOTOMY IS STABILIZED WITH INTERNAL FIXATION (L PLATE). AS THE PREOPERATIVE PLANNING IS CONSIDERED TO HAVE A FUNDAMENTAL VALUE, IN THE REALIGNMENT OF THE MECHANICAL AXIS, A NEW METHOD OF CALCULATION OF THE DEGREES OF THE ANGLE OF CORRECTION IS EMPLOYED. DURING THE OPERATION ANOTHER MEASUREMENT IS TAKING PLACE SO AS TO AVOID TECHNICAL ERRORS.WITH THIS METHOD OF MEASUREMENT A SATISFACTORY POST-OPERATIVE CORRECTION OF 88,5% WAS ACHIEVED. THE REMAINING PERCENTAGE WITH UNSATISFACTORY RESULTS WAS DUE TO TECHNICAL ERRORS. THE CLINICAL RESULTS WERE VERY SATISFACTORY ON 60% AND THE PATIENTS HAD COMPLETE RELIEF OF SYMPTOMS OF AN OSTEOARTHRITIC KNEE.
Η ΔΙΕΔΡΟΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑ MITTELMEIER, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΚΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ. (L PLATE). Ο ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΕΣΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 88,5%. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 60% ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ
Γόνατα, Οστεοαρθρίτιδα
OSTEOTOMY OF THE KNEE
Ορθοπεδική
VARUS KNEE
Osteoarthritis of the knee
REALINGMENT OF MECHANICAL AXIS OF LOWER LIMP
ΡΑΙΒΟ ΓΟΝΑΤΟ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.