Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ANCIENT BEROIA: PROSOPOGRAPHY AND SOCIETY

ΤΑΤΑΚΗ, ΑΡΓΥΡΩ

IN THE INTRODUCTION (P. 1-26) THE TERRITORY OF BEROIA IS DEFINED AND THE MAIN EPIGRAPHICAL AND PHILOLOGICAL SOURCES FOR THE PROSOPOGRAPHY ARE DISCUSSED. A BIBLIOGRAPHICAL APPROACH TO THE INSCRIPTIONS IS GIVEN WITH A PRESENTATION OF THE RELEVANT PUBLICATION IN CHRONOLOGICAL ORDER; A DISCUSSION FOLLOWS ON THE DATING OF THE INSCRIPTIONS AND ANOTHER ON THE METHOD OF THE PROSOPOGRAPHY. THE PROSOPOGRAPHY TAKES UP THE 1ST PART OF THE WORK (P. 27-265); IT CONSISTS OF 1394PERSONS, INHABITANTS OR VISITORS OF THE CITY FOR A PERIOD OF SEVEN CENTURIES (400 B.C.-300 A.D.) THE 1ST CHAPTER OF PART TWO EXAMINES THE PERSONAL NAMES (P. 266-292); CATEGORIES OF NAMES HAVE BEEN DISTINGUISHED, AND THE TIME OF THE APPEARANCE OF NEW CATEGORIES IS POINTED OUT, WHILE THE DISTRIBUTION OF NAMES IS INVESTIGATED THROUGH OUT THE REST OF ANCIENT MACEDONIA AND IN MANY CASES THROUGHOUT THE BROADER GREEK SPEAKING AREA. IN THE NEXT CHAPTER THE EXAMINATION OF THE SOCIETY IS ATTEMPTED IN UNITS WHICH COVER: A) THE PERIOD OF THE MACEDONIAN KINGDOM (P. 302-312), B) THE PERIOD 167 BC TO THE END OF THE 1ST CENTURY AD(P. 315-27), C) THE 2ND AND 3RD CENTURY AD (P. 327-53). THE ANALYSIS OF FUNERARY INSCRIPTIONS (P. 354-61) LEADS, AMONG OTHER THINGS, TO AN APPROACH OF THE SMALLEST SOCIAL GROUP, THE FAMILY. THE WORK IS ACCOMPANIED BY PLATES (I-VI), AMAP AND PHOTOGRAPHS (1-10).
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Σ. 1-26) ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΩ ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 1 ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ. 27-265) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1394 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ 'Η ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΑΙΩΝΩΝ (400 Π.Χ.-300 Μ.Χ.) ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΩΝ (Σ. 266-292) ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: Α) ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σ. 302-312), Β) ΑΠΟ ΤΟ 167 Π.Χ. - ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1 ΑΙ. Μ.Χ. (Σ. 315-327), Γ) 2 -3 ΑΙ. Μ.Χ. (Σ. 327-353). Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Σ. 354-61) ΟΔΗΓΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ (I-VI), ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1-10).

Αρχαία Μακεδονία
ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαία ιστορία
BEROIA
ANCIENT MACEDONIA
ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ
Inscriptions
Επιγραφές
PERSONAL NAMES {= ANTHROPONYMS}
Society
Prosopography
Κοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.