ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΕΡΑΣΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΕΣ ΚΑΙ ΟΞΙΝΕΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΓΕΝΩΝ HORDEUM ΚΑΙ ΤΑΕΝΙAT...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1981 (EN)
ELECTROPHORETIC VARIATION IN ESTERASES PEROXIDASES AND ACID PHOSPHATASES IN SOME NATURE GREEK TAXA OF THE GENERA HORDEUM AND TAENIATHERUM
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΕΡΑΣΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΕΣ ΚΑΙ ΟΞΙΝΕΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΓΕΝΩΝ HORDEUM ΚΑΙ ΤΑΕΝΙAT...

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΥΚΤΗ ΑΜΥΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΩΝ ΦΩΣΦΑΤΑΣΩΝ ΣΕ 7 ΤΑΧΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΕΙΔΩΝ HORDEUM (2N=14) (H. MARINUM, H. MARINUM I ΚΑΙ H. HYSTRIX) ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΩΝ HORDEUM (2N=28) (H. BULBOSUM, H. MURINUM SUBSP. LEPORINUM) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ TAENIATHERUM(2N=14) (T. CAPUT-MEDUSAE, T. CAPUT-MEDUSAE I) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΧΑ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ 7 ΤΑΧΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ: 1) ΔΙΠΛΟΕΙΔΗ HORDEUM (H. MARINUM, H. MARINUM I, H. HYSTRIX), 2) ΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΗ HORDEUM (H. BULBOSUM, H. MYRINUM SUBSP. LEPORINUM), 3) TAENIATHERUM (T. CAPUT- MEDUSAE, T.CAPUT-MEDUSAE I). ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΩΝ ΦΩΣΦΑΤΑΣΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΕΙΔΩΝ ΤΑΧΑ ΤΟΥ HORDEUM ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΟΜΟΙΑ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΑΧΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ TAENIATHERUM. TA TAXA ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ TAENIATHERUM ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΠΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΗ HORDEUM ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑΑΠΕΧΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΠ'ΑΥΤΑ. ΤΑ ΤΑΧΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΟΕΙΔΩΝ HORDEUM ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΒΑΘΜΟ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΧΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΕΙΔΩΝ HORDEUM ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΑ ΤΑΧΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ TAENIATHERUM. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ DIBROM (ΔΙΜΕΘΥΛΟ-1,2-ΔΙΒΡΩΜΟ- 2-2-ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ) ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ HORDEUM, IN VITRO,ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ DIBROM ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ H. MURINUM SUBSP. LEPORINUM. ΕΥΡΕΘΗ ΟΤΙ ΤΟ DIBROM ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ. Η ΒΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ DIBROM.
HORIZONTAL STARCH GEL ELECTROPHORESIS HAS BEEN APPLIED TO THE STUDY ESTERASES PEROXIDASE AND ACID PHOSPHATASE PATTERNS IN SEVEN TAXA, NAMELY HORDEUM DIPLOIDS (2N=14) (H. MARINUM SUBSP. LEPORINUM) AND TAENIATHERUM (2N=14) (T. CAPUT-MEDUSAE AND T. CAPUT-MEDUSAE I) IN ORDER TO ELUCIDATE THEIR PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS. ON THE BASIS OF OUR EXPERIMENTAL RESULTS THE SEVEN TAXA MAY BE PLACED IN THE FOLLOWING THREE GROUPS; (1) DIPLOID HORDEUM (H. MARINUM, H. MARINUM I, H. HUSTRIX); (2) TETRAPLOID HORDEUM (H. BULBOSUM, H. MURINUM SUBSP. LEPORINUM);(3) TAENIATHERUM (T. CAPUT-MEDUSAE, T. CAPUT-MEDUSAE I). ESTERASE PEROXIDASEAND ACID PHOSPHATASE PATTERNS OF THE DIPLOID HORDEUM TAXA ARE VERY SIMILAR SUGGESTING THEIR CLOSE PHYLOGENETIC RELATIONSHIP; THE SAME IS TRUE FOR THE TAXA OF THE GENUS TAENIATHERUM. THE TAXA OF THE TAENIATHERUM GROUP COMPARED WITH THE DIPLOID HORDEUM AND THE TETRAPLOID HORDEUM SHOW A LOWER DEGREE OF PHYLOGENETIC RELATIONSHIP AND SEEM TO BE EQUALLY DISTANT FROM THEM. THE TETRAPLOID HORDEUM GROUP THAN WITH THE TAENIATHERUM GROUP. THESE RESULTS CONFIRM THAT THE GENUS TAENIATHERUM, PREVIOUSLY CONSIDERED AS PART OF THE GENUS HORDEUM, SHOULD BE REGARDED AS A SEPARATE GENUS. MOREOVER THE INFLUENCE OF INCREASING CONCENTRATIONS OF ORGANOPHOSPHORUS INHIBITOR DIBROM (DIMETHYL-1,2-DIBROMO-2,2- DICHLOROETHYL PHOSPHATE) ON MULTIPLE FORMS OF SHOOT ESTERASES OF HORDEUM SPECIES, IN VITRO, AS WELL AS THE EFFECTS OF DIFFERENT DIBROM CONCENTRATIONS ON SEED GERMINATION, SHOOT AND ROOT GROWTH OF H. MURINUM SUBSP. LEPORINUM WAS STUDIED. IT WAS FOUND THAT DIBROM IS AN ESSENTIAL INHIBITOR FOR ESTERASES. SEED GERMINATION SHOOT AND ROOT GROWTH SHOWED A NEGATIVE CORRELATION TO INCREASING CONCENTRATION OF DIBROM.

HORDEUM L.
ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
PHILOGENETICRELATIONSHIPS
ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ
Αγρωστώδη
GRAMINEAE {POACEAE}
ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΩΝ
TAENIATHERUM NEVSKI
ORGANOPHOSPHORUS INHIBITOR

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1981


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)