Η κλινική αξιολόγηση του κηδεμόνα λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού του περονιαίου νεύρου: παρατηρήσεις από την πειραματικη εφαρμογή του, για την αποκατάσταση της βαδίσεως των ημιπληγικών ασθενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Η κλινική αξιολόγηση του κηδεμόνα λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού του περονιαίου νεύρου: παρατηρήσεις από την πειραματικη εφαρμογή του, για την αποκατάσταση της βαδίσεως των ημιπληγικών ασθενών

ΜΙΧΑΗΛ, ΞΑΝΘΗ

Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΥΤΟΥ ΣΕ 22 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 174 ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΤΑΝ 1) Η ΜΥΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, 2) Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, 3) Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 4) Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ 22 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ 18 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ.
THIS STUDY CONSISTS OF THE CLINICAL EVALUATION OF A FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION DEVICE, NAMELY THE LJUBLJANA ELECTRONIC PERONEAL BRACE, FEPB MODEL PO10, WHICH IS AVAILABLE COMMERCIALLY. PATIENTS WERE SELECTED AGAINST CERTAIN CRITERIA FROM THOSE WITH DAMAGED UPPER MOTOR NEURONES REFERRED TO THE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION. MOST OF THESE HEMIPLEGIC PATIENTS, SUFFERED A STROKE AND WERE INITIALLY ADMITTED TO VARIOUS GENERAL HOSPITALS. OUTOF A TOTAL OF 174 PATIENTS, SOME 22 PATIENTS MET THE CRITERIA FOR ELECTRICAL STIMULATION (CALLED FES) OF THE PERONEAL NERVE. THE PURPOSE OF THEIR REHABILITATION TREATMENT WITH FEPB WAS THE RESTORATION OF MOTOR ACTIVITY AND GAIT. THE PATIENT'S GENERAL MEDICAL CONDITION, FUNCTIONAL STATUS AND GAIT WERE ASSESSED BEFORE, DURING AND AFTER THE EVALUATION WITH AND WITHOUT THE DEVICE. A STUDY OF THE RESULTS CONFIRMS THE VALUE OF THIS DEVICE FOR CERTAIN HEMIPLEGIC PATIENTS FOR TREATMENT AND TRAINING, AS AN ASSESSMENT TOOL AND AS A FUNCTIONALLY ACTIVE ORTHOSIS WITH THERAPEUTIC EFFECTS.

Hemiplegia
Rehabilitation
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓ FUNCTIONAL ELECTRONIC PERONEAL BRACE
FUNCTIONAL ELECTRIC STIMULATION
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1982


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.