Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Ηλεκτροαμφιβληστροειδική μελέτη επί αποκολλήσεως του αμφιβληστροειδούς
Electroretinal �study in retinal detachment

Παγκράτης, Ηρακλής

THE PRESENT PAPER ORIGINATES FROM THE ELECTROPHYSIOLOGICAL LABORATORY AND THE DEPARTMENT FOR RETINAL DETACHMENTS OF THE ATHENS UNIVERSITY EYE CLINIC AND CONCERNS THE ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF THE RETINA OF 120 EYES WITH RETINAL DETACHMENT SUBJECTED TO SURGERY ACCORDING TO THE CUSTODIS-LINCOFF METHOD IN OUR CLINIC. THE STUDY WAS CARRIED OUT BOTH BEFORE AND AFTER THE SURGICAL INTERVENTION.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ CUSTODIS-LINCOFF. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ.

Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ CUSTODIS-LINCOFF
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
Οφθαλμολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1982


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.