ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF METHOTREXATE INDUCED HEPATOTOXICITY BY CONCOMITANT ADMINISTRATION OF OTHER DRUGS
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΦΑΡΦΑΡΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 66ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΕΠΙΜΥΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Η ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗΣ 'Η ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗΣ. 2. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ: Α. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΥΛΒΟΥΤΑΖΟΝΗΣ". Β. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗΣ".
IN THE PRESENT ORIGINAL EXPERIMENTAL WORK AN ATTEMPT IS MADE TO STUDY METHOTREXATE-INDUCED HEPATOTOXICITY. SIXTY SIX MALE ALBINO RATS WERE USED. OUR RESULTS ARE THE FOLLOWING: 1. METHOTREXATE- INDUCED HEPATOTOXICITY IS ENHANCED BY CONCOMITANT ADMINISTRATION OF PHENYLBUTAZONE OR PHENOBARBITAL, 2. PROBENECID ADMINISTRATION CAN PREVENT THE HEPATOTOXICITY CAUSED: A. BY THE COMBINATION OF "METHOTREXATE AND PHENYLBUTAZONE, B. BY THE COMBINATION OF "METHOTREXATE AND PHENOBARBITAL".

ΗΠΑΤΟΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Phenobarbital
Phenylbutazone
Μεθοτρεξάτη
Φαινοβαρβιτάλη
Methotrexate
Hepatotoxicity
ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗ
Φαινυλβουταζόνη
Probenecid

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)