Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
THE EFFECT OF THE PACING INTENSITY AND FREQUENCY ON THE MYOCARDIAL CONTRACTILITY
Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ V PM (DP/DT / P).

ΕΝΤΑΣΙΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
MYOCARDIAE CONTRACTILITY
PACING FREQUENCY
PACING INTENSITY
ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.