Διαχείριση γνώσης στο τομέα των υπηρεσιών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Knowledge management within the service sector
Διαχείριση γνώσης στο τομέα των υπηρεσιών

Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη

Υπηρεσίες
Services
Human capital
Εντάσεως γνώσης
Διαχείριση γνώσης
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Knowledge management
Knowledge intensive

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Hellenic Open University*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)