Επίπεδα περιεγχειρητικής αιμοσφαιρίνης και έκβαση σε μείζονες επεμβάσεις άνω κοιλίας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Perioperative hemoglobin and outcome in major abdominal operations
Επίπεδα περιεγχειρητικής αιμοσφαιρίνης και έκβαση σε μείζονες επεμβάσεις άνω κοιλίας

Μαρκάτου, Μαρία

Abdominal surgery
Μετάγγιση αίματος
Cytokines
Επιπλοκές
Complications
Ενδοκοιλιακή επέμβαση
Κυτοκίνες
Blood transfusion

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)