Το ηλεκτρικό μαγνητικό πεδίο σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ως παράγων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2009 (EN)
The electric and magnetic field in nets and installations as a factor of environmental consequences
Το ηλεκτρικό μαγνητικό πεδίο σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ως παράγων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Παρασκευόπουλος, Απόστολος - Απόλλων

Μαγνητικό πεδίο
Bioelectric fields
Φαινόμενο σήραγγας
Tunnel effect
Βιομαγνητικό πεδίο
Βιοηλεκτρικό πεδίο
Όρια αναφοράς
Biomagnetic fields
Reference limits
Ηλεκτρικό πεδίο
Ιόντα ασβεστίου
High voltage centers
Magnetic fields
Κέντρο υψηλής τάσης
Electric fields
Calcium ions

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2009


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)