Φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση στην Ασκητική του Καζαντζάκη

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2004 (EN)
A philosophical approach to Kazantzakis' Askitiki
Φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση στην Ασκητική του Καζαντζάκη

Markati, Agatha
Μαρκάτη, Αγάθη

Nitseismos
Θεός
Kazantzakis, Nikos
Froidismos
Ascetic
EMPIRICISM
Ορθολογισμός
Rationalism
Mystic soul
Νιτσεϊσμός
Μυστική ψυχή
Φροϋδισμός
Καζαντζάκης, Νίκος
Ασκητική
ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
God

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2004


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)