Φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση στην Ασκητική του Καζαντζάκη

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
A philosophical approach to Kazantzakis' Askitiki
Φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση στην Ασκητική του Καζαντζάκη

Markati, Agatha
Μαρκάτη, Αγάθη

Nitseismos
Θεός
Kazantzakis, Nikos
Froidismos
Ascetic
EMPIRICISM
Ορθολογισμός
Rationalism
Mystic soul
Νιτσεϊσμός
Μυστική ψυχή
Φροϋδισμός
Καζαντζάκης, Νίκος
Ασκητική
ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ
God

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2004


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.