Δημιουργία ζώων μοντέλων για τη διερεύνηση του in vivo ρόλου της geminin: αδρανοποίηση του γονιδίου σε μύες με τη χρήση ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων (knockout) και ιστοειδική υπερέκφραση σε διαγονιδιακούς μύες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Generation of animal models for the study of geminin's in vivo role: inactivation of geminin in mice using totipotent mouse embryonic stem cells (knockout) and tissue-specific overexpression of geminin in transgenic mice
Δημιουργία ζώων μοντέλων για τη διερεύνηση του in vivo ρόλου της geminin: αδρανοποίηση του γονιδίου σε μύες με τη χρήση ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων (knockout) και ιστοειδική υπερέκφραση σε διαγονιδιακούς μύες

Κοταντάκη, Πανωρέα

Animal models
Gene inactivation in vivo
Tissue-specific overexpression
Gene trap mutagenesis
Ανοσοποιητικό σύστημα
Σύμπλεγμα SWI/SNF
Cre-IoxP σύστημα
Gene knockout
Μεταλλαξιγένεση με παγίδευση γονιδίων
SWI/SNF complex
Γονιδιακή αδρανοποίηση in vivo
Cre-IoxP system
Ζωικά μοντέλα
Ιστοειδική υπερέκφραση
Geminin
Immune system

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2010


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)